Vakttelefoner og nødnummer:

- Tannlegekontoret:  482 45 956
 
- Hattfjelldal legesenter: 75 18 48 70
 
- Psykososial støttegruppe: 75 18 48 70

- Hattfjelldal sykeheim:  75 18 49 03
 
- Rådgivningstelefon for pårørende 22 49 19 22.  Last ned folder her.

- Kriseledelsen: Rådmannen (leder) tlf. 476 78 052 – ordfører tlf 975 10 956
 
Legevakta: Øyeblikkelig hjelp fra kl. 15.30 - 08.00 og i helger/helligdager 116117.
Ved livstruende situasjon - ring nødtelefon 113.
 
Nasjonalt legevaktsnummer:  Last ned brosjyre her
 
Alarmtelefonen for barn og unge:  www.116111.no
 
Akuttberedskap barnevern utenom kontortid: 992 85 300
 
Krisesenter: 75 17 36 99
 
CU 7bXwAAAABJRU 5ErkJggg==Nødnummer: 113.    AMK-sentralen i Sandnessjøen

vHpCeFbIjA 9ApSzp 4gRkGkjlF AhblJ 2BRfgIWfQG 9WsGQjDqmKQAAAABJRU 5ErkJggg==Nødnummer: 110

TwAAAABJRU 5ErkJggg==Nødnummer: 112   -   Politiet i Mosjøen - 75 11 27 00.  Fellesnummer i hele Norge: 02800

Ved påkjørsel av ville dyr - ring politiet 75 11 27 00/alternativ viltvakttelefon 980 99 418
 
Veterinærvakt  75 18 41 55
 
Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00. 
 
ALARMTELEFONEN for barn og unge.
er et landsdekkende gratis nødnummer for barn og unge. Åpent når barneverntjenesten er stengt kl 15.00-08.00 og døgnåpent i helger og på helligdager. alarm@116111.no
Felles telefonnummer i EU hvor barn kan få hjelp.
 
Veg og kjøreforhold (europaveger riksveger og fylkesveger) ring   - 175 -   Mere info se Vegvesenets nettsted

Mental helse 116 123 Se info på eget nettsted
 
Kirkens SOS i Norge : 23 08 13 80
 
Overgrepsmottak for voksne på Helgeland:  75 12 06 00.   Last ned Informasjonsbrosjyre her. 
2014-07-07 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut