Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Informasjon til brukere i omsorgstjenesten i Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune har i samarbeid med Hemnes, Grane og Vefsn gått til anskaffelse av ulike typer velferdsteknologi. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om å ta i bruk teknologi for å gi brukere av omsorgstjenesten økt trygghet og mestring. Målet er også at kommunen skal kunne legge til rette for at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig.

Hva er velferdsteknologi?

Det finnes en lang definisjon på dette, men kort fortalt er dette et teknologisk hjelpemiddel som skal bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Det kan også være til støtte for pårørende, samt bidra til økt tilgjengelighet i tjenesten.

Hva gjør vi i Hattfjelldal?

I første omgang har vi gått til anskaffelse av et nytt system. Det er Hepro AS som leverer dette til oss.

Det første som skjer er at sykesignalanlegget på sykehjemmet og alarmer på Hattfjelldal Bo- og Servicesenteret blir byttet ut. Du som har trygghetsalarm får en ny digital trygghetsalarm. Informasjon om ny trygghetsalarm finnes i eget skriv. Den ser litt annerledes ut, men den fungerer på samme måte. Du vil også betale det samme som før, men fra nå av er abonnementet på SIM kort inkludert i prisen. Priser vil bli justert og endret som tidligere. Den største forskjellen for deg som bruker er at når du nå trykker på alarmen så går denne direkte til en pleier som er på jobb i din hjemmetjeneste. Det betyr at de som er på jobb i hjemmetjenesten besvarer din alarm.

Denne alarmen har også mulighet til å kunne utvides med andre ulike teknologier du som bruker kan ha nytte av for å føle deg trygg i egen bolig. I første omgang blir det mulighet for å kunne søke om mobil trygghetsalarm – informasjon om denne finnes i eget skriv. Etterhvert vil vi også kunne tilby ulike former for sensorteknologi som kan inngå i en trygghetspakke som tilbys til de som har behov for dette.

I slutten av mai 2019 starter vi med utbytting av den gamle trygghetsalarmen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS