Ungdomsråd

Et ungdomsråd er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. På lik linje med eldreråd eller råd for funksjonshemmede, er det et interesseorgan som skal fremme en konkret gruppes synspunkter overfor lokalpolitikerne. Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdoms interesser.

 

Hattfjelldal Ungdomsråd 2019/2020


1. Lars Andreas Sirijord
2. Andreas Opdahl
3. Mathilde Eng Krutnes
4. Andrine Rasmussen
5. Andrea Sørdal
6. Adrian Nilsen
7. Nikolai Bolstad – VGS Naturbruk filial Hattfjelldal
8. Signe Granås – Ungdomsklubben


Som varamedlemmer velges:
Regine Krutå – VGS Naturbruk avd. Hattfjelldal
Johannes Sørdal – Hattfjelldal oppvekstsenter
Åse Vik Larsen – Hattfjelldal oppvekstsenter

 

2017-11-14 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut