Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Tilskudd til Helgeland museum (Hattfjelldal) og Fjellfolkets hus

Søknaden om å inkludere Hattfjelldal Museum som en integrert del av service og næringsbygget Fjellfolkets Hus – beskrives av Nordland fylkeskommune sin kulturavdeling som så god at man har gått inn for å bevilge 2,5 millioner kroner.

Begrunnelsen for tilskuddet er at integreringen av et museum i et næringsbygg bidrar til å legge forholdene til rette for samarbeid mellom kultur og næring – og utvikling av de kulturbaserte næringene i kommunen. Avgjørelsen utløste jubel på Fjellfolkets Hus.

Helgeland museum2.JPGHelgeland museum2.JPG Helgeland museum3.JPG

Avklarer Hattfjelldal Museum sin fremtid

I trange økonomiske tider og med en kommuneøkonomi på sparebluss, kan det være vanskelig for et museum å vinne frem i en stadig tøffere kamp om midler, kultur har lett for å bli en salderingspost i trange økonomiske tider. Tilskuddet fra Nordland fylkeskommune avklarer mye av fremtiden for Hattfjelldal Museum og deres virksomhet som en arena for det kulturbaserte næringsarbeidet i kommunen og som en del av de aktiviteten på Fjellfolkets Hus.

En nestor i arbeidet med å bygge opp Hattfjelldal Museum og en av pådriverne for å etablere Hattfjelldal Museum som en del av næringsbygget Fjellfolkets Hus, er Ansgar Kleven – som selvfølgelig er strålende fornøyd med Nordland fylkeskommune sin avgjørelse om gi tilskuddet. Kleven understreker at tilskuddet er helt avgjørende både for Hattfjelldal Museum og Fjellfolkets Hus.  

Kultur & Næring

Kommunalsjef Fred R. Johansen er svært fornøyd med at det er bevilget et tilskudd til Hattfjelldal kommune som gjør det mulig for kommunen å satse videre på å utvikle et nærmere samarbeid mellom kultur og næring. Næringsbygget Fjellfolkets Hus og Hattfjelldal Museum utgjør en plattform for å etterleve den nasjonale satsningen på å utvikle sysselsetting og arbeidsplasser i skjæringspunktet mellom kultur og tradisjonelle næringer. Tilskuddet bidrar til satsningen og skaper et handlingsrom for ta de neste stegene i denne satsningen.

Samtidig benytter kommunalsjefen anledningen til å berømme den iherdige innsatsen Ansgar Kleven har gjort for å manøvrere Hattfjelldal Museum til den posisjonen det er i nå. Det er mange års innsats og stå–på-vilje som ligger bak de resultatene som nå er oppnådd.

En gratulasjon til Hattfjelldal Museum.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS