Tidlig- og forhåndstemmegivning ved valget 2019

Valg 2015

Tid og sted for stemmegivning utenom valgdag.

Tidligstemming skal skje på Rådhusets servicekontor fra 1. juli til 9. august 2019.  Velgeren tar kontakt med servicekontoret for å avtale tid og sted for å avgi stemme.

Forhåndsstemmegivningen skal skje på Rådhusets servicekontor fra 12. august til 6. september 2019 mellom kl. 10:00 - 14:00.

Forhåndsstemmegivningen ved Hattfjelldal sykeheim skal foregå onsdag 4. september mellom kl. 11:00 og 12:00.  Her kan også de ansatte og pårørende avgi stemme.

Forhåndstemmegivning ved Bo- og servicesenteret skal foregå onsdag 4. september 2019 mellom kl. 13.00 - 14.00.  Her kan også de ansatte og pårørende avgi stemme.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme under ordinær forhåndsstemming eller valgtinget, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.  Frist for søknad om å stemme hjemme er den 3. september, der stemmegivningen vil skje torsdag 5. september 2019.

2019-05-13 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut