Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Oversikt over ansatte

KONTAKTINFORMASJON             timebestilling@hattfjelldal.kommune.no

Tittel Navn Telefon E-post adresse
       
Ordfører Harald Lie

75 18 48 03

975 10 956

harald.lie@hattfjelldal.kommune.no
       
SENTRALADMINISTRASJON      
Rådmann
Stian Skjærvik
 
75 18 48 05
476 78 052

 

Personalrådgiver

 

Anne Haugberg

 

75 18 48 07

473 39 222

anne.haugberg@hattfjelldal.kommune.no
 
Servicekontor
 
Ann-Kristin N. Rustad
75 18 49 25
 
Karriereveileder
 
Marit Hatten
 
75 18 48 02
 
 
Formannskapssekretær
 
Mona Vik
 
75 18 48 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Regnskapssjef
 
Lise Bråten
75 18 48 36
 
Sekretær
 
Line Sandnes
 
75 18 48 37
 
 
Konsulent lønn 
 
Britt Tustervatn
75 18 48 50
 
Sekretær lønn 
 
Karen Heidi Børresen
75 18 48 51
 
 
 
 
 
 
 
 
IKT-leder
Børge Odden
 
75 18 48 10
995 53 872
 
Senior-IKT-konsulent
 
Gunnar Moxnes
 
75 18 48 12
468 28 646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÆRING- OG TEKNISKE TJENENSTER
Kommunalsjef
Bjarne Haugen
75 18 48 31
411 28 205
 
Skogbrukssjef
 
Jan Inge Helmersen
 
75 18 48 33
995 43 270
 
Jord- og arealplansjef
 
Ragnhild Haugen
 
75 18 48 34
456 18 410
 
Vedlikeholdskoordinator
 
Jon Pedersen
 
75 18 48 14
417 60 574

Konsulent landbruk

 

 

 

Lisbet Nordtug

 

 

 

75 18 48 30

993 13 350

lisbet.nordtug@hattfjelldal.kommune.no

 

 

 

Ingeniør Karl Olav Bostad 75 18 48 13 karl.o.bostad@hattfjelldal.kommune.no
Konsulent  Aud Ringsø 75 18 48 15 aud.ringso@hattfjelldal.kommune.no
 
Skogpådriver på Helgeland
 
Svein Yngve Hegland
48 07 09 80

 

 
HELSE OG OMSORG
 
 
 
Fung.Kommunalsjef
 
Turi Thorsteinsen
75 18 48 52
934 41 773
turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no
 
Sekretær
 
Marit Hatten
 
 
75 18 48 53

marit.hatten@hattfjelldal.kommune.no

 

Fung. Enhetsleder sykeheim
 
Lill Nymo
 
75 18 49 03
 
lill.nymo@hattfjelldal.kommune.no
Enhetsleder hjemmetjenesten
 
Sigrid Steinslett
 
7518 48 96
481 99 911
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler

 

Katrine M. Sørdal

75 18 48 69 katrine.moberget@hattfjelldal.kommune.no
 
Legekontoret
 
Ekspedisjon
 
75 18 48 70
 
 
Enhetsleder helse/kommunelege I
 
Britt B. Petersen
 
75 18 48 70
476 38 676
 
Kommunelege II
 
Natalie Madsen
75 18 48 70
 
Helsesøster
 
Tora Mjølkarli
 
75 18 48 75
 
 
Jordmor
 
Heidrun Sjåvik
 
75 18 49 42
 
 
Fysioterapeut/folkehelsekoordinator

Malin Røyseng

75 18 48 93/
907 19 717

maro@hattfjelldal.kommune.no

 
Enhetsleder sosial- og barnevern
 
Anne Margrethe Simonsen
75 18 48 56

Barnevernskonsulenter

 

Mette Hagen

Stine R.Engdal

 

75 18 49 90

 

mette.hagen@hattfjelldal.kommune.no

stine.r.engdal@hattfjelldal.kommune.no

 

 

Psykiatrisk sykepleier

 

Ida Nordlund

 

95 09 21 15

 

ida.nordlund@hattfjelldal.kommune.no

 

Ruskonsulent

 

Rune Burdahl

 

75 18 48 74

48 26 59 84

 

rune.burdahl@hattfjelldal.kommune.no

       
 
 
OPPVEKST, KULTUR OG FRIVILLIGSENTRALEN
Kommunalsjef Fred R. Johansen
75 18 48 20
476 49 380

Fred.R.Johansen@hattfjelldal.kommune.no

 
Kulturkonsulent

 

Aud Ringsø

 
75 18 48 94

 

aud.ringso@hattfjelldal.kommune.no

 
Rektor Hattfjelldal oppvekstsenter
Lillian Sætern
 
75 18 48 81
415 44 285
 
Sekretær Hattfjelldal oppvekstsenter
Liz I. Hansen
75 18 48 80
 
Rektor Susendal oppvekstsenter
 
Wenche Daleng
 
75 18 49 13
476 14 700
 
Rektor Varntresk oppvekstsenter
 
Inger Lise Bleikvassli
 
75 18 49 17
971 51 194
 
Biblioteksjef
 
Bjørg-Heidi B.Finseth
75 18 48 90
 
 
Konsulent frivilligsentralen
 
Aud Ringsø
75 18 49 11
Ungdomsarbeider
 
Benny Gullholm
75 18 48 21

 

Språkkonsulent/

kulturformidler

 

Charlotta Kappfjell

75 18 48 94 charlotta.kappfjell@hattfjelldal.kommune.no  

 

Voksenopplæringen

 

 

46 93 21 10

 
Hattfjelldal oppvekstsenter avd. barnehage

Teamleder Soveig Carlsson

 

 

 

75 18 48 26

 

 

 

solveig.carlsson@hattfjelldal.kommune.no

Bikuben   75 18 48 28  
Homla   75 18 48 27  
Marihøna   75 18 48 29  
NAV Hattfjelldal leder Janne-Britt Nilsskog 55 55 33 33

 

 

Miljøarbeider Siv Sørdal

 

75 18 48 58

91 24 29 02

siv.k.sordal@hattfjelldal.kommune.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS