Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Startlån

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Hvem kan få startlån?

Hovedregel:

Lån gis til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lån i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:

 1. forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
 2. har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Kommunen kan også gi startlån i følgende situasjoner:

 1. husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
 2. husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
 3. boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller
 4. lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger..

Startlånet kan brukes til:

 • kjøp av bolig
 • utbedring og tilpasning av bolig
 • oppføring av ny bolig
 • refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Hva må til for å få lån?

Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.
 • En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån.

Retningslinjer for startlån

Ny forskrift om startlån fra Husbanken – HB 7.A.10

Hvor mye lån kan man få?

 • Konkret vurdering og behovsprøving i hver enkelt sak.
 • Fullfinansiering av boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering.
 • Det er en forutsetning at søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Søknad

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.
Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning.

Søknadsskjema må skrives ut for utfylling eller fylles ut elektronisk.  Last ned søknadsskjemaet her.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS