Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Sosialavdelingen

Virksomhetsbeskrivelse

 

Besøksadresse: Rådhuset, O.T.Olsens vei 3A
Postadresse: 8960 Hattfjelldal
Telefon: 75 18 48 00 (servicekontor)
Tilgjengelig i rådhusets åpningstider: 08.00-15.30 og 07.30-15.00 (sommertid)
 
Tilbud utenfor ordinær arbeidstid:
Alarmtelefonen for barn og unge (landsdekkende): 116 111 (gratis)
Helgeland krisesenter: 75 17 36 99
 
Akutt:
 
Akuttberedskap barnevern for Indre Helgeland utenom kontortid: 992 85 300
 
Legevakt 113 og politi 112.
 
 
 
Beskrivelse av de ulike tjenestene i virksomheten
 
Sosialavdelingen har som hovedoppgave å ivareta lovpålagte oppgaver etter lov om barneverntjenester. I tillegg har avdelingen ansvar for forvaltning av alkohollovens bestemmelser.
 
Tjenestene ved sosialavdelingen omfatter:
 
 
·         kommunens barneverntjeneste
·         salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven
·         skjenkekontroll
·         arrangerer kunnskapsprøven etter alkoholloven
 
Vi som arbeider i sosialavdelingen har taushetsplikt.
 
Fagpersoner i tjenesten: 
·         Leder Anne-Margrethe Simonsen
-      Barnevernskonsulent Mette Hagen
-      Barnevernskonsulent Stine R. Engdal
·    
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS