Servicekontoret

Servicekontoret i Hattfjelldal kommune er et bindeledd mellom kommunale avdelinger og kommunens innbyggere. Servicekontoret er Hattfjelldal kommunes primære og profilerte inngangsportal til informasjon om kommunale tjenester. Servicekontoret er et sted der publikum kan henvende seg for å få hjelp, veiledning og raske beslutninger / svar i saker som kan avgjøres etter politisk / administrativt vedtatte regler.

 
 
 
HVA ER VÅRE MÅL?

Våre mål er å ha flere kommunale tilbud samlet på en plass.
Vi vil gi mer effektiv innbygger- og kundeservice, der aktiv informasjon står sentralt, både ved direkte henvendelse, ved telefon og elektronisk media.
Det ytes ikke bare service utad mot publikum, men også innad i organisasjonen.
Altså; bedre service, økt tilgjengelighet og høyere kvalitet.
Kommunelovens § 4 pålegger kommunene å drive aktiv informasjon og legge godt til rette for innsyn i forvaltningen.


FORDELER MED ET SERVICEKONTOR?

Brukerne har:
 Et fast sted å henvende seg til.
 Et kjent kontaktpunkt som har oversikt over tjenestetilbudet i kommunen.
 Mulighet til å ordne mange forespørsler på et sted – ”Bredt vareutvalg”.
 Økt tilgjengelighet til kommunens tjenester.
 En treffplass der service og kvalitet står i fokus.
 Raskere svar i telefonen – Saksbehandling.

Internt:
Avdelingene avlastes – ressurser frigjøres.
Oversikt over timeplan / fraværsmarkering.
Serviceholdninger utvikles.
Bedre kvalitetssikring av tjenester.


TJENESTER / OPPGAVER I SERVICEKONTORET

Service- og kundebehandling - Gi svar og veiledning over skranke, telefon eller e-post
Regelstyrt saksbehandling
Postbehandling
Arkivtjeneste
Bostøtte
Forberede saker til politiske utvalg
Tilby skjemaer, skriftlig materiale og brosjyrer
Hjelp og veiledning ved utfylling av skjemaer
Henvende til rett saksinstans eller saksbehandler
Avvikling av valg
Dokumenter til offentlig ettersyn.
Bistå med kopiering / sending av telefax
Utleie av bolig i Montenegro
Karrieresenteret
Innsynsbegjæring i offentlige dokumenter
 
Salg av
- Treningskort

 Utleie av:
- Samfunnshus
- Flerbrukshall
- Møterom


NÅR DU SKRIVER TIL OSS…

Skal vi gi skriftlig svar tilbake så snart det er anledning til det.
I saker som ikke kan avgjøres innen 21 dager, får du skriftlig melding om når saken din skal være ferdigbehandlet.


NÅR DU RINGER TIL OSS…

Du skal raskt få kontakt med oss. Hvis vi ikke kan hjelpe deg med en gang, gjør vi avtale om å ringe deg tilbake. Vi har taushetsplikt.
Vårt telefonnummer er 75 18 48 00.

På vår hjemmeside vil du kunne finne telefonnummer til hver enkelt saksbehandler.

Eller du kan ringe kommunens hovednummer for å få tilsendt fullstendig liste over telefonnummer til hver enkelt saksbehandler.


NÅR DU BESØKER TIL OSS…

Vår besøksadresse er O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal.
Du finner oss i kommunehusets 1. etasje. Vi er lokalisert så nært hovedinngangspartiet som mulig, slik at du kan henvende deg til oss og kanskje få den hjelpen du ønsker med en gang du kommer inn. 
Vi som jobber der er:  Mona Vik Larsen, Ann-Kristin N. Rustad og Marit Hatten

Ring gjerne og gjør avtale om møte med saksbehandlerne. Servicekontoret er åpent fra kl. 10.00 - 14.00.
På facebook finner dere oss her:  https://www.facebook.com/hattfjelldal.kommune
 


HVORDAN KAN DU SOM BRUKER FORBEDRE SERVICEN VÅR?

For at vi skal kunne utvikle våre tjenester best mulig, setter vi stor pris på tilbakemelding fra våre brukere. Negativ tilbakemelding er like god som positiv, for da kan du som bruker hjelpe oss til å bli bedre.


NYTTIG Å VITE

Henvendelser til alle kommunale kontor på kommunehuset skjer via
Servicekontoret.
 
Politikontakten har kontordag på rådhuset hver tirsdag fra kl. 10.00.
 
 
2012-12-21 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut