Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Sammenslåing av eiendommer

Målgruppe
Hjemmelshavere med flere eiendommer i samme kommune.
 
Kriterier/vilkår
Før kravet blir behandlet, må dette være undertegnet av de(n) som har grunnbokshjemmel som eier(e), jf. matrikkellova § 18.
 
Hvis noen av matrikkelenhetene har heftelser, må det ordnes opp i disse før sammenslåing kan skje, jf. matrikkelforskriften § 43, åttende ledd. Opplysninger om heftelser m.v. fås ved henvendelse til tinglysingsmyndigheten. tinglysning.no  
 
Sammen med kravet skal det følge: a) kart fra matrikkelen over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder b) bekreftelse på at eventuell(e) hjemmelshaver(e) til bruksrett(er), herunder hjemmelshaver(e) som fester(e) er varslet, c) dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, jf. matrikkelforskriften § 43, første ledd.
 
 
 
Kontaktinformasjon:
Hattfjelldal kommune v/NT-avdelingen, Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS