Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

23. mai 2016.

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Hattfjelldal.

Folkeavstemning

Forhåndsstemningen begynner på rådhuset 9. mai.

5. april fattet Valgstyret vedtak om at det blir rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Hattfjelldal den 23. mai 2016.

Alle som er folkeregistret i Hattfjelldal kommune og med stemmerett ved et kommunevalg, har stemmerett ved rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing. Folkeregistrerte innbyggere i Hattfjelldal kommune som er fylt 16 år, kan også stemme.

Skjæringsdato er satt til 18. april 2016.
Denne dato brukes som skjæringsdato for manntallsføring. Det vil si at for å ha stemmerett ved folkeavstemmingen i Hattfjelldal må velgeren være registrert i manntallet og fylt 16 år innen 18. april.

Det blir avholdt forhåndstemming i Servicekontoret i perioden 9. mai - 20. mai mellom kl. 09:00 - 15:00. Langåpent i Servicekontoret fredag 13. mai og 20. mai til kl. 18:00.

Åpningstider på stemmedagen:

Kulturstua i sentrum: Kl. 13:00 - 20:00.

Varntresk: Kl. 14:00 - 18:00.

Susendal: Kl. 14:00 - 18:00.

Det blir avholdt institusjonsavstemming 20. mai kl. 11:00 - 12:00 på sykehjemmet og kl. 12:00 - 13:00 på Bo & Servicesenteret.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS