Råd for eldre og funksjonshemmede

Eldre og funksjonshemmede skal slik loven krever, ha egen representasjon i alle kommuner. For mindre kommuner gis det aksept til å slå sammen Råd for eldre og Råd for funskjonshemmede. Dette har Hattfjelldal kommune valgt å gjøre. Rådet er sektorovergripende, og skal være et rådgivende organ for kommunen. 

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ, og skal uttale seg til forhold som berører eldre og funskjonshemmede innenfor plan- og bygningssektor, skole og barnehage, kultur, idrett og friluftsliv samt helse- og omsorgssektor. Rådet behandler ikke saker for den enkelte bruker, men inviterer enkeltpersoner, foreninger og lag til å fremme innspill til saker som kan bedre livsvilkårene /hverdagen for de aktuelle gruppene.

Medlemmer i Råd for eldre og funksjonshemmede valgperioden 2019-2020:

Medlemmer:

Representerer:

Lise Sæther Kampli

FFO Nordland

Stine Engdal

Handikappede barns forening

Bjørn Volden

Hattfjelldal pensjonistlag

Harald Lie

Ordfører

Toril Sæterstad

Hattfjelldal Arbeiderparti

Varamedlemmer:

 

Marit Sirijord

FFO Nordland

May-Britt Simonsen

Hattfjelldal pensjonistlag

Elly-Britt Bråten

Hattfjelldal pensjonistlag

Stine Tjønna

Hattfjelldal Bygdeliste

Sølvi Andersen

Hattfjelldal Arbeiderparti

2017-11-14 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut