Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

PS-gruppen (psykososial støttegruppe).

MÅLGRUPPE E FOR PS-GRUPPENS VIRKSOMHET.

PS-gruppen og/eller andre aktuelle personer arbeider med øyeblikkelige tiltak og etterarbeid overfor enkelt personer og grupper som har vært utsatt for psykiske påkjenninger i forbindelse med brå og uforutsette situasjoner og ulykker. Dette kan gjelde:
1.      Pårørende ved uventede og spesielle dødsfall:
-    Selvmord
-    Barn som dør plutselig
-    Andre spesielle            
2.      Trussel/ulykker:
-          Situasjoner som har vært truende i        
forhold til liv og helse.
3.      Andre kriser:
Situasjoner hvor det er behov for beskyttelse og der sterke opplevelser lett setter varige men hvis det ikke gis hjelp til å bearbeide inntrykkene. Særlig fokus på barn og familievold
 
 
IVERKSETTING AV TILTAK OVERFOR MÅLGRUPPEN.
Tiltak retter seg mot ofre, pårørende, hjelpepersonell og berørte instanser/ organisasjoner.
 
Tiltak kan bestå i:
·         mental førstehjelp
·         kartlegging av risikopersoner
·         oppfølging av de berørte
·         bistå slik at personer som er utsatt for familievold, får nødvendig og trygg beskyttelse.
·         henvisning/videreformidling til spesialisttjenester for de som ønsker og har behov for det.
 
OPPFØLGING AV TILTAK OVERFOR MÅLGRUPPEN.
 PS-gruppen skal etter en ulykke/krise planlegge videre oppfølging.
Oppfølging må skje ut fra den enkeltes ønsker og behov.
PS-gruppas viktigste oppgave er veiledning.
 
Oppfølging kan bestå i:
·         å samle de berørte på et senere tidspunkt..
·         å kartlegge og vurdere behov for videre oppfølging
·         at   risikopersoner gis særskilt oppfølging
·         å henvise til de tiltak som er nødvendig.
 
 
 
Mandag - fredag kl 0800-1530 september til mai, juni – august
kl 0730-1500 på telefon:
 
75 18 48 70
 
 
 
PS-GRUPPEN
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS