Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Private vannverk - bygging

Vedtatt av Hattfjelldal kommunestyre den 27.11.2002, saksnr: 053/02.

Kommunal støtte til private vannverk skal skje etter følgende regler:

 
  1. Vannforsyningsanlegget skal godkjennes av teknisk avdeling.
 
  1. Vannkvaliteten skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende vannforskrifter. Det skal leveres minimum en godkjent vannprøve. For anlegg med overflatevann som kilde skal prøven være tatt i tidsrommet juni – august.
 
  1. Det ytes ikke tilskudd til anlegg der kostnadene er under kr 10.000,-.
 
  1. Til anlegg med kostnader over kr 10.000,- ytes et tilskudd med inntil 30 % for kostnader over kr 10.000,-
 
  1. Tilskuddene utbetales mot dokumenterte utgifter.
 
  1. Etter disse regler kan rådmannen gi tilsagn om tilskudd innenfor rammen av de midler som til enhver tid er til disposisjon for formålet. På år der det pr. 1. oktober er stor søkning kan formannskapet bevilge ekstra midler fra næringsfondet.
 
  1. Disse reglene erstatter reglene vedtatt den 28.02.79 og reglene gjelder for anlegg bygd fra og med 2002.

Last ned søknadsskjema her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS