Politiske partiers registrering av partinavn i Partiregisteret

Valg 2015

Frist 02.01.2019

​Søknad om registrering av partinavn i Partiregisteret må ha blitt journalført hos registreringsmyndigheten innen 2. januar i valgåret, for at registreringen skal kunne få virkning ved valget, jf. partiloven § 3 (3).

2018-11-19 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut