Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Partilister til offentlig gjennomsyn

Valg 2015

Senterpartiet

Sosialistisk venstreparti

Hattfjelldal Arbeiderparti

Hattfjelldal Bygdeliste

Venstre

 

Saksbehandling videre

Listene vil nå bli gjennomgått av valgstyret, for å kontrollere at oppførte kandidater er valgbare, dvs at de er forlkeregistrert bosatt i Hattfjelldal kommune, og at de fyller minst 18 år i løpet av 2019.

Til kommunestyrevalg i Hattfjelldaler er også nordiske statsborgere som er registrert bosatt i kommunen innen 30. jumi 2016 valgbare.

I tillegg er alle andre utenlandske borgere valgbare hvis de har vært folkeregistrert bosatt i Norge siden 9. september 2016, og bosatt i Hattfjelldal innen 30. juni 2019.

Samtlige kandidater vil bli varslet om at de er oppført  på en liste, og vil ha frist til 23. april kl. 15.00 med å be om eventuelt å bli strøket fra listen

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS