Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Orientering om oppstart bygging av omsorgsbolig

Som kjent vedtok kommunestyret i sak 085/15 at det skulle bygges omsorgsbolig på arealet
mellom sykehjemmet og parkeringsplassen ved rådhuset. Etter at kommunestyret behandlet
finansieringen av prosjektet i juni, har man nå forberedt byggestart.
Anbudsprosessen er kvalitetssikret og kontraktsarbeidet er ferdig. Arbeidet med byggingen
starter derfor trolig i løpet av uke 35.


Hovedentreprenør er B-G Entreprenør AS. Denne entreprenøren vil benytte andre
underleverandører i gjennomføringen av prosjektet.


Byggeprosjektet skal være ferdig til fellesferien 2019, altså en forventet byggetid på ca. 10
måneder.


Det første som kommer til å skje er at det blir satt opp en dagrigg (3-4 brakker) på plenen
mellom Sameskolens håndballbane og rådhusets parkeringsplass. Deretter blir den nye veien til
Samisk kunnskapspark (tidl. Sameskolen) bygd, og tilførsel av vann/avløp til nybygget skal
graves. Deretter starter selve byggingen av omsorgsboligen. Byggeområdet vil bli inngjerdet.


Hattfjelldal kommune vektlegger at byggeaktiviteten skal bli til minst mulig ulempe for beboere,
næringsliv og andre aktiviteter i sentrum.


Spørsmål til aktivitet i prosjektet kan rettes til undertegnede som er prosjektleder.


Dette til orientering!
 

Kommunalsjef næring- og teknisk

Bjarne Haugen

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS