Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Famnvassveien er nå åpnet for normal ferdsel.

Oppdatering om veiene i Hattfjelldal kommune

Akseltrykk 3 tonn

De stengte veistrekningene er nå åpnet for vanlig ferdsel.

Det er forøvrig akseltrykksbegrensning (max 3 tonn) på følgende strekninger:

  • Unkervatn Sør-OBS: Grov pukk lagt på strekninger. Fare for punktering.
  • Kvalpskarmo

Det innføres aksellastbegrensning 3t på kommunal bru over Grublandselva for alt annet enn behørig transport pga bruas beskaffenhet.

Vedtaket gjelder med øyeblikkelig virkning og inntil nytt strø og dekke er lagt. Av beredskapsmessige hensyn vil reparasjonen ikke kunne utføres før Kolmilbrua er ferdig restaurert.

Følgende kjøring gis generell dispensasjon fra aksellastbegrensningen:

Renovasjonsbil, nødvendig dyretransport, samt biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid for kommunen.

Vedtak er fattet i medhold av delegert myndighet, Vegtrafikkloven § 7 og skiltforskriftens § 28.3, fjerde ledd.

 

 

I medhold av delegert myndighet, Vegtrafikkloven § 7 og skiltforskriftens § 28.3, fjerde ledd, gjør kommunalsjef NT slikt vedtak:

Kommunale veier som pga sin beskaffenhet ikke er farbare stenges for alt annet enn behørig transport ved bruk av skilt innkjøring forbudt. De øvrige skiltes med aksellastbegrensning 3t.

Vedtaket gjelder med øyeblikkelig virkning og inntil videre. Kommunen vurderer alle de kommunale veiene fortløpende. Både stenging og reåpning vil skje på kort varsel og publiseres på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Følgende kjøring gis generell dispensasjon fra aksellastbegrensningene på de kommunale veiene i Hattfjelldal:

Rutegående persontransport, renovasjonsbil, tanktransport av melk, nødvendig dyretransport, samt biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid for kommunen.
 

Næring og teknisk

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS