Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Omstilling/utvikling

Omstilling 2018:

Kommunestyret behandlet sak (066/17) vedr. Budsjett 2018 i møte den 13.12.17 og fattet vedtak om bl.a. iverksetting av et omstillingsprosjekt.

Prosjektet er gjennomført i 2018 og endringstiltak ble vedtatt av kommunestyret i sak 037/18, den 21.06.18. Under denne overskriften finnes alle relevante dokumenter knyttet til denne delen av omstillingsprosjektet.

 

Utviklingsprosjekt helse og omsorg:

Dette prosjektet er en fortsettelse av omstillingsprosjektet fra 2018, hvor vedtatte tiltak i form av bemanningsreduksjoner og organisatoriske endringer, har skapt stort behov for ny organisering av Helse og omsorg. I tillegg er det behov for en gjennomgang av de samlede helse og omsorgstjenestene i kommunen, for å se på mer hensiktsmessige måter å organisere tjenestene og oppgavene på. Under denne overskriften finner du alle relevante dokumenter knyttet til dette utviklingsprosjektet.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS