Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

NAV - Flyktningetjenesten

Flyktninger på toppen av Hatten

Flyktningetjenesten har det koordinerende ansvaret for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger i Hattfjelldal kommune. Kommunestyret i Hattfjelldal fattet vedtak  om 10 nye bosatte i 2017, i tillegg kommer familiegjenforeninger.
Flyktningetjenesten skal gi tjenester til flyktninger som bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Når flyktningetjenesten har klar leilighet og oppfølgingsressurser vil IMDI få melding om at kommunen kan motta nye flyktninger.

Aktuelle tjenester:
•    Kartlegging og oppfølging
•    Bosetting
•    Bidra til utdanning, kvalifisering og framtidig arbeid
•    Fatte vedtak om introduksjonsordning og økonomisk stønad
•    Bidra til integrering og inkludering av flyktninger i kommunen
•    Samordning og tverrfaglig samarbeid i kommunen
•    Arbeid med ekstern og intern informasjon
•    Kontakt med myndighetene (bl.a. IMDi, UDI, politi)
•    Kontakt med arbeidsgivere/næringslivet for å få språkpraksis til deltakere i        introduksjonsprogram
 

Aktuelle linker til internettsider med mer informasjon:

https://www.imdi.no/


Flyktningetjenesten er avhengig av samfunnsengasjerte arbeidsgivere og sambygdninger som ønsker å tilby språkpraksis til våre nye Hattfjelldalinger. Ta kontakt med NAV Hattfjelldal dersom noen ønsker å tilby språkpraksis.
 

Kontaktinfo:

Kontor og miljøarbeider - NAV: Siv Kristin Sørdal

                                              Tlf 912 42 902

                                               Mail: siv.k.sordal@hattfjelldal.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS