Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde
Ku

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

I 2019 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 1) 15. mars 2019. Da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.

2019-02-15
Veterinær

Veterinær

Mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00 skal følgende tlf.nr. benyttes:  75 18 41 55.
Mandag – fredag kl. 16:00 – 08:00, og i helger skal følgende tlf.nr. benyttes:  954 07 137.  Dette er tlf.nr. til Grane / Hattfjelldal vaktdistrikt.
2012-12-19
Web levert av CustomPublish AS