Min sak

Min sak[1]

Elektronisk innbyggerinitiativ

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven

Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Gjennom nettportalen kan de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken.

Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen.

Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

 

Nettadressen er:  https://minsak.no

 

2013-02-13 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut