Nyttige linker

 

Linkene som presenteres på denne siden er ikke en del av kommunens ordinære informasjonsarbeid, jfr. Informasjonsplan for Hattfjelldal kommune. Linkene er ikke innholdsmessig kontrollert av kommunen. Kommunen kan av den grunn ikke innestå for at den informasjon og det materialet som presenteres er korrekt. Linkene tilbys som en ekstra service overfor leser. Feil og mangler mv. som observeres under disse linkene bes rapportert til kommunen.

Kommune-TV

Hattfjelldal kirke.

Indre Helgeland regionråd

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

Konfliktrådet

PPT for Vefsn-region

Private video-opptak av kommunestyremøtene.

Seniorportalen

SHMIL

Vefsna Region

Indre Helgeland kontrollutvalg

Nordland Fylkeskommune, tilskuddsordninger

2012-05-31 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut