Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Leie av torget i Hattfjelldal sentrum

For leie av torget gjelder følgende retningslinjer:
 1. Den som ønsker å ta i bruk offentlige torg/uterom i  Hattfjelldal sentrum, til salg, stands, arrangementer og lignende må innhente tillatelse fra Hattfjelldal kommune. Henvendelsen rettes til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens veg 3A, 8690 Hattfjelldal, eller ved å ta kontakt med servicekontoret på rådhuset. Før salgsplassen kan benyttes skal torgavgift være betalt og skriftlig avtale med kommunen være inngått. Ved stor pågang  og lik salgsvare vil personer bosatt iHattfjelldal kommune få førsterett.
 
 1. Salgstiden  på  torget fastsettes til  å  være innenfor tidsrommet 07.00 - 19.00
 
 1. Torgavgiften fastsettes av kommunestyret og er for tiden kr 100,- pr dag for en enkelt torgplass. Torgavgift for hele torget er kr 500,- pr dag. Torgavgiften er inkludert strøm fra det fastmonterte elektriske anlegget på torget. Frivillige lag og foreninger fra Hattfjelldal kommune er fritatt for avgift til mindre arrangementer slik som loddsalg, kakelotteri, informasjons- og rekrutteringstiltak, og lignende, men må likevel innhente tillatelse fra Hattfjelldal kommune.
 
 1. Hvis det skal omsettes næringsmidler på torget er søker pliktig til å melde fra om dette til Mattilsynet.  Matsalg og matservering på messer, festivaler, bondens market etc. skal regisreres .  DU melder fra om dette ved hjelp av Mattilsynets skjematjenester.   Meldeskjema finner du på www.mattilsvnet.no. Hattfjelldal kommune kan kreve at det fremlegges  dokumentasjon på at Mattilsynet ikke har innvendinger mot at næringsmidler omsettes.
 
 1. Ved arrangementer hvor det skal være konserter eller forestillinger  er arrangøren pliktig til å gi  melding om dette til politiet jf forskrift  30. april 1980 nr. 4399 forskrift  om politivedtekt for  Hattfjelldal kommune, Nordland § 6. Arrangøren er for  øvrig pliktig å gjøre seg kjent med lov 24.februar nr. 12 om helligdager  og helligdagsfred
 
 1. På 17. mai disponerer og organiserer 17. mai komiteen torget.
 
 1. Den som arrangerer arrangement på torg, og andre offentlige rom, er ansvarlig for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet jf forskrift  30. april 1980 nr. 4399  forskrift ompolitivedtekt for Hattfjelldal kommune, Nordland § 19.
 
 1. De som driver salg i offentlige rom må sørge for renhold på stedet i salgstiden, og at avfall blir fjernet ved salgstidens slutt. Utenfor salgstiden skal alle varer og alt utstyr være fjernet fra salgsplassen. Dette gjelder også biler, tilhengere og lignende. Utstyr kan likevel lagres ved større organiserte arrangement når det på forhånd  er avtalt med Hattfjelldal kommune.
 
 1. Uttak av strøm tas fra faste oppsatte kontakter. Strømmen til kontaktene vil være utkoblet når de ikke er i bruk, men vil bli tilkoblet når avgift er betalt. På torget er det fire punkter og fire kontakter tilgjengelig for strømuttak. Det er ikke tillatt å belaste hvert punkt med mer effekt enn 2000 W. dvs.gjennomsnittlig 500 W pr. kontakt.
 
 1. Det er ikke tillatt å kjøre inn på det steinlagte området med biler med totalvekt på over 7500 kg. Kjøretøy med større totalvekt enn 7500 kgskal hensettes på asfaltert dekke ved innkjøring i vestre kant. Ved kjøring til og fra torgplass skal det ikke kjøres over de fire punktene for strømuttak.
 
 1. Ved overtredelse av regler i disse retningslinjer kan Hattfjelldal kommune vise bort  personer som er tildelt torgplass uten at de har rett på å få  tilbakebetalt torgavgift.
 
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS