Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Kommunen har legevaktssamarbeid med Trofors kommune fra kl.1530 til kl.0800.

Legevaktsformidling gjennom AMK Helgeland.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Hattfjelldal legekontor legekontor - tlf. 75184870 v/henvendelser på dagtid (timebestilling, resepter og lignende)
  • Tlf. 116117 på kveld/natt/helg og når det haster på dagtid.
  • Tlf. 113 ved livstruende sykdom/skade

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Partnere

  • AMK Helgeland
  • Ambulansetjenesten

 

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

 

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:

Legekontoret

Telefon:

75 18 48 70

Epost:

post@hattfjelldal.nhn.no

Postadresse:

Nyborgvn. 2 8690 Hattfjelldal

Besøksadresse:

Nyborgvn.2 8690 Hattfjelldal

Ansvarlig enhet

Avdeling:

Hattfjelldal helsesenter

Telefon:

75184870

Telefaks:

75184898

Besøksadresse:

8690 Hattfjelldal

Kontaktpersoner

Navn:

Britt B Petersen

Tittel:

Kommuneoverlege

Telefon:

75 18 48 70

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS