Lag og foreninger

Gi beskjed til kommunenes servicekontor ved endring av oversikten.  Send e-post til:  servicekontoret

Gruppe 1.

Det tradisjonelle kulturområdet:

Hattfjelldal ungdomslag

Arnstein Ingebrigtsen

(arnstein.ingebrigtsen@hattfjelldal.kommune.no)

Gammeldansens venner (underlagt Hattfjelldal Ungdomslag)

Bjørn Elstad

Tut Å Bles (musikkorps)

Bjarne Haugen (bjarne.gunnvald@gmail.com)

Hattfjelldal Historielag

Hilde Dalen (odalen@online.no)

Steelgitar Scandinavia

Asgeir Almås

Hattfjelldal Husflidslag

Annie Bråten

(ma.an.ma.si@hotmail.com)

 

 

 

Gruppe 2.

Idrett,friluftsliv,fysisk fostring:

Arbor Bedriftsidrettslag

Stein Are Dahl  907 89 560

(stein-are@arbor.no)

Hattfjelldal Badminton

 

Hattfjelldal idrettslag

Tora Bakken Mjølkarlid 957 30 439

(tora.b.mjolkarlid@hattfjelldal.kommune.no)

 

Hattfjelldal Idrettsråd

Steinar Hanem(steinar_hanem@hotmail.com)

Hattfjelldal IL barneidrett

Ann-Elen S. Olsen

Hattfjelldal IL forballgruppe

 

Hattfjelldal IL skiskyttergruppa

Rune Steinbakken

Hattfjelldal Jakt- og fiskelag

Bjørn Finseth

(bjofin@vgs.nfk.no)

Hattfjelldal Elgjegerforening

Alf Tjønna  920 32 635

(alftjonna@hotmail.com)

FYSAK

Jose Eliassen

(jose.grolid.eliassen@hattfjelldal.kommune.no)

Hattfjelldal Bootstompers Linedanceklubb

Solveig Johansen

Røsvatn Pistolklubb

Jon Farbu (jon.farbu@live.no)

Susendal IL skigruppe

Asle Vollan

Susendal Jaktskytterklubb

Gunn Sønsterud

SUSILUL (Susendal idretts- og ungdomslag)

Cesilie Larsen, 995 00 796

(larsencesilie@hotmail.com)

Susna Skytterlag

Roger Børresen

Unkervatn Skytterlag

Johan Torfinn Hagen (unkervatn@skytterlag.no)

Hattfjelldal Snøscooterforening

 

Hattlaks Bedriftsidrettslag

Bjørn Finseth, 979 85 224

(bjofin@vgs.nfk.no)

Hattfjelldal skytterlag

 

Gruppe 3.

Barn og ungdom:

Kirkens barne/ungdomsarbeid

Wenche Olsen Lund (tlf. 979 79 911)

Aktiv 4H

Åkervik Grendelag. Leder Ingrid Sjåvik

Susna 4H

 

(Hattfjelldal KFUK/KFUM – speidere)

(Trine Gartland og Mette Hagen)

Friidrettsgruppa

Kjell Vidar Norheim

(Barnas turlag (Brurskanken turlag)

 

Gruppe 4.

Humanitære og sosiale organisasjoner:

Vestre krets sanitetsforening

Solveig Jacobsen 990 05 529

(solknuten@online.no)

Susendal aktivitetsforening

Bjørg Eldsmo Bolstad

Brenna Sanitetsforening

Bente Sørmo

Ga.aasen@frisurf.no

Ørjedal Sanitetsforening

Milfrid Aakre Nilsen

Åkervik Grendelag

Randi B. Ingebrigtsen 995 26 632

Grubben Grendelag

Sveinung Bjørkås

(sveinungigrubben@gmail.com)

Elsvatn Grendelag

 Kalle Vesterlid

(karl.vesterlid@sameskolen.no)

Varntresk Grendelag

Asgeir Sørdal

Skarmodal/Unkervatn Grendelag

Ingjerd Hagen (hagen.ingjerd@gmail.com)

Susendal Bygdelag

Marit Mikkeljord

(marit.mikkeljord@hattfjelldal.kommune.no)

LHL Hattfjelldal

Svein Tjønna tlf. 41424175 

Tore Heggli

(tormehe@online.no)

Grane og Hattfjelldal lag for hørselshemmede

Bjørn Berntsen

Hattfjelldal Røde Kors hjelpekorps

Linda M. Aaslid (linda.mari@aaslid.no)

Hattfjelldal pensjonistforening

Alf Tjønna

(alftjonna@hotmail.com)

Hattfjelldal og Grane Demensteam

 

Hilde Paulsen

 

Gruppe 5.

Religiøse organisasjoner:

Hattfjelldal Misjonsforening

Anne B. Erlandsen 75 18 53 49 anneerlandsen@sensewave.com

Hattfjelldal Pinsemenighet

Steinar Lund, Svenningdal 8680 Trofors

Varntresk Misjonsforening

Astrid Simonsen 75 18 51 20

Hattfjelldal Menighetsråd

Anne Tove Erlandsen Lie

Formiddagstreff på bo- og servicesentret

 

Gruppe 6.

Politiske organisasjoner:

 Hattfjelldal Kristelig Folkeparti

John O. Erlandsen 75185349 john.o.erlandsen@c2i.net

 Hattfjelldal Sosialistisk Venstreparti

Louise Fontain

louifont@online.no

 Hattfjelldal Senterparti

Harald Lie

 Hattfjelldal Arbeiderparti

Asgeir Almås

Gruppe 7.

Fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner:

Utdanningsforbundet, HTV

Kjell Vidar Norheim

Hattfjelldal Sau- og geitavlslag

Laila Hoff 920 51 459

(laihof@vgs.nfk.no)

Hattfjelldal Bondelag

Rune Finseth

Hattfjelldal Bonde- og småbrukerlag

Eivind Hoff (ebruno@online.no)

Hattfjelldal skogeierlag

Jan Sundset

Den Norske Lægeforening

Britt Blauenfeldt Petersen

Fagforbundet Hattfjelldal

HTV: Håvard Nygård

Leder:Liz I. Hansen

fagforbundethattfjelldal@yahoo.no

NAFO

Jan Inge Helmersen

NITO (Norges Ingeniørorganisasjon

Børge Odden

Norsk Sykepleierforbund

HTV-Linda Mayken Olsen

 

Delta

Marit Sirijord

NEGOTIA klubb Arbor

Vidar Rustad

Gruppe 8.

Hobbygrupper

Hattfjelldal Bridgeklubb

Torgrim Dalen

Hattfjelldal Flyklubb

Kurt R. Konradsen 902 06 678

Hattfjelldal MC-klubb

 Johan Torfinn Hagen, 480 42 595

Hattfjelldal Mikroflylag

Ligger under Mosjøen Mikroflylag

Hattfjelldal Kite og Kajakk

 

Damekabaret

 Rigmor Rørvik

Herrerocken

Espen Løkholm

Oppdatert 07.05.2018

 

 

 

2012-04-25 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut