Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Kulturskole - opptak

Tema

- Barn og unge
- Kultur, idrett og fritid

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kulturskolen i Hattfjelldal gir også tilbud til voksne.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten:  Se priser under kultur/fritid i høyremenyen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Forskrifter

Nytt kulturskoletilbud – nye mulighete

Saksbehandling

Søknadsfrist i august etter skolen har begynt. Beskjed om opptak i løpet av august/september. Oppstart i september.

Søk elektronisk her:  Kulturskole - opptak, fornyelse og utmelding
 

Kontaktinformasjon

Avdeling:

Oppvekst og kultur

Epost:

post@hattfjelldal.kommune.no

Postadresse:

O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal

Besøksadresse:

Rådhuset, 8690 Hattfjelldal

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS