Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Krisesenter

Mosjøen krisesenter er et kommunalt tilbud for innbyggerne i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Dønna, Hemnes og Herøy.Krisesenteret er i beredskap døgnet rundt med godt forberedt personell.
Krisesenteret er et fristed for mennesker i alle aldre, med eller uten barn.

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med krisesenteret, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV eller andre hjelpeinstanser

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Krisesenteret har erfaring med å møte fysisk og psykisk mishandling, voldtekt, incest, sykelig sjalusi, samlivsproblemer, angst, rusproblemer, tvangsekteskap og andre problemer i familiesituasjoner.

Les mere om  Mosjøen krisesenter

Tlf 75 17 36 99
E-post: mosjoen.krisesenter@vefsn.kommune.no

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. 

Pris for tjenesten

Gratis

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

Lover

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Forskrifter

Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling
Avdeling:
Sosialavdelingen
Telefon:
75 18 48 00
Epost:
post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
O.T.Olsens vei 3A
Besøksadresse:
Rådhuset i Hattfjelldal

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS