Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Tildelingskontoret er koordinerende enhet i Hattfjelldal kommune.

Besøks- og postadresse Hattfjelldal kommune ved tildelingskontoret, Kalkviks vei 5, 8690 Hattfjelldal
Telefontid: Mandag til fredag 10.00 - 14.00
Epost: post@hattfjelldal.kommune.no  Merkes med tildelingskontoret

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

 • et sted brukere med behov for habilitering og rehabilitering kan henvende seg
 • et kontaktpunkt for interne og eksterne samarbeidspartnere
 • motta og behandle henvendelser og søknader om koordinator og individuell plan (IP), samt sørge for at det blir oppnevnt koordinator
 • ha oversikt over brukere som har koordinator
 • ha ansvar for opplæring av koordinatorene
 • på systemnivå sikre at formålet med forskriften om habilitering/rehabilitering, individuell plan og koordinator blir ivaretatt
 • tilrettelegge for brukermedvirkning både på individnivå og systemnivå
 • styrke samhandlingen mellom brukere og tjenesteytere og eventuelt pårørende

Tildelingskontorets oppgaver er å være koordinerende enhet, kartlegge og utrede individuelle tjenestebehov gjennom saksbehandlingen, og samordne og fremme samarbeid mellom kommunens enheter og spesialisthelsetjenesten.
 

Tildelingskontoret saksbehandler søknader vedrørende:

 • individuell plan og koordinator
 • omsorgsbolig for eldre og funksjonshemmede
 • langtidsopphold sykehjem
 • kortidsplass og rulleringsplass på sykehjemmet
 • miljøterapitjeneste
 • psykiatritjenester
 • rustjenester
 • hjemmesykepleie
 • hjemmehjelp og praktisk bistand/opplæring
 • personlig assistent (BPA)
 • dagplass for funksjonshemmede som et aktivitetstilbud
 • avlastning
 • behov for tilrettelegging/bistand til fritid (støttekontakt, treningskontakt)
 • trygghetsalarm
 • omsorgsstønad
 • parkeringskort
 • transporttjeneste for funksjonshemmede

Saksbehandlingen ved tildelingskontoret / koordinerende enhet skjer i henhold til gjeldende lovverk. De fleste tjenestene behandles etter Lov 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

 

Hvis du trenger legehjelp, helsesøstertjenester, hjelpemidler, behandling hos fysioterapeut må du ta direkte kontakt med disse tjenestene.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS