Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Konfliktrådet Nordland

Med  kontor i Svolvær, Bodø og Mosjøen.

Tlf. 75 40 65 80

Vil du ta direktekontakt med kontoret i Mosjøen kan du bruke følgende nummer:

 

Morten Daleng                               95 47 13 07

Wenche Drevland                          40 02 95 40

Kari Vik                                           91 51 91 55.

 

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempel på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempel på straffesaker er vold, trusler og nasking.

 

Konfliktrådet skal blant annet:

Arrangere møter mellom partene i sivile saker

Gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen

Gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

 

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer og det kan forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.

 

Konfliktrådsbehandling krever som hovedregel samtykke fra begge parter. Unntak gjelder for de strafferettslige reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff hvor fornærmedes deltakelse og samtykke ikke er påkrevet.

 

Tjenesten er gratis.

 

12 konfliktråd dekker nå alle landets kommuner.

Sekretariatet for konfliktrådene har ansvar for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere.

 

Konfliktrådet samarbeider for øvrig med politietaten, kriminalomsorgsetaten, domstolene og kommunene. (skole, barnevern o.a.)

 

Se www.konfliktraadet.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS