Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Kommunekassen

 

Kommunekassen fører tilsyn og kontroll med kommunens økonomiske midler. Føring av kommunale regnskaper, betaling av fakturaer og utbetaling av lønninger. Kommunekassen foretar også all innkreving av kommunale krav, samt innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift for staten.
Kommunens ordinære bankkonto; 4530.05.00629
Kommunens bankkonto for skatt og arbeidsgiveravgift; 6345.07.18264
 
Nærmere om skatt;

Skatteattest
Stadig oftere forlanges det skatteattest av leverandører av varer og tjenester. Når en bedrift får betalingsproblemer, resulterer det ofte i at skatter og avgifter ikke betales. Skatteattest er derfor en indikasjon på at leverandøren har en ordnet økonomi, og det er også et tegn på seriøsitet.

Derfor krever kommunene, staten, og enkelte bedrifter skatteattester.

Forespørsel om skatteattest for innbetalte skatter og avgifter må skje ved henvendelse til kommunekassen.

Ved forespørsel må organisasjons- eller personnummer oppgis.

Skatteattesten er gyldig i 6 måneder.

NB! Når det gjelder skatteattest for innbetalt merverdiavgift, så må den bestilles hos:
Skatt Nord
Telefon:   800 80 000


Arbeidsfordeling mellom ligningskontoret og kommunekassen

Kontakt ligningskontoret, tlf 800 80 000
Eller gå inn på http://www.skatteetaten.no/
dersom:
  • Inntekten eller formuen ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen
  • Du mener du har krav på, men ikke har fått særfradrag og/eller forsørgerfradrag
  • Du har spørsmål om beregnede skattebeløp. Husk at eventuell klage må sendes ligningskontoret innen 3 uker etter at skattelisten er lagt ut
  • Utskrevet forskuddsskatt må reduseres / forhøyes
  • Adresseforandringer meldes til folkeregisteret
Kontakt kommunekassen dersom:
  • Du mener at inntrukket /betalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer
  • Du er i tvil om rentetillegget eller rentegodtgjørelsen er riktig. Se informasjonsbrosjyre "Veiledning om skatteoppgjøret"
  • Du ønsker informasjon om forfallstider, betalingsavtaler m.m.
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS