Kommunalt boligtilskudd ved etablering av utleieleilighet i eksisterende bolig

Vedtatt i Formannskapet 23.08.2017

Vilkår ved utbetaling av kommunalt boligtilskudd til utleieformål

Kommunalt boligtilskudd på inntil kr 50 000,- utbetales
mot tilskuddsavtale som forplikter boligeier til å stille
boenheten disponibel for utleie i minimum 3 år, jrf.
Retningslinjene for boligtilskudd pkt.13.
Boligtilskuddet avskrives i løpet av 3 år. Det stilles ikke
krav om pantesikkerhet i form av tinglyst avtale.

Retningslinjer ved tildeling av kommunalt boligtilskudd

Tilskuddsavtale kommunalt boligtilskudd til utleie

 

Retningslinjer vedtatt i kommunestyret den 18.11.2015

 

Ta kontakt med Hattfjelldal kommune for mer informasjon.

2017-08-23 Ann Kristin Rustad
Tips en venn  Skriv ut