Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Fakta om kommunen

Hatten 1

Velkommen til Hattfjelldal Kommune

Vi ligger helt sør i Nordland fylke og grenser i sør mot Nord-Trøndelag og øst mot Sverige. Kommunen er på 2683,2 kvadratkilometer, og har 1456 innbyggere. Mye av kommunen består av fjell og vatn, en stor del av Børgefjell nasjonalpark ligger i Hattfjelldal, det samme gjelder Røsvatn som er Norges nest største innsjø. Kommunens navn kommer fra fjellet Hatten, et fjell som er formet som en hatt og kan sees fra store deler fra kommunen. Kommunevåpenet er også en stilisert hatt.
 
I Hattfjelldal sentrum har vi idrettshall der det foregår mye aktivitet både for store og små. Vi har eget styrkerom. Bassenget har åpent 4 måneder hver vinter. På vinterstid er det fine oppkjørte spor i lysløypa der en kan velge å gå 2,5 km 3 eller 5 km. På etterjulsvinteren kjøres det opp noen flere lengre løyper i helgene.    

 

Hovednæringen er landbruk, ca 80 bruk er i drift i kommunen, en annen betydelig næring er skogbruk.  Av industri har vi Arbor – Hattfjelldal AS, som produserer sponplater og har 86 ansatte. Børgefjell laft AS er en bedrift som driver med lafting av hytter og hus.

Hattfjelldal kommune er en sørsamisk språkforvaltningskommune. Det samiske nvanet for Hattfjelldal er Aarborte. Det første leddet i stedsnavnet "aare" betyr "tidlig, vårbrått". Siste leddet "borte" er mer uvisst, men det kan dreie seg om en "kant eller egg i lanskapet". Det viser altså til de kvasse avsatsene som omgir sentrumsbygda. (Kilde: Samiske stedsnavn i Hattfjelldal).
Sameskolen for Midt Norge ligger i Hattfjelldal sentrum.  Kommunen er også vertskommune for et eget samisk kultursenter, SIJTI JARNGE.
 
I Hattfjelldal har vi to grendeskoler med klassetrinn 1. – 7. Sentralskolen i sentrum har klassetrinn fra 1. til 10. Vi har en desentralisert avdeling for Vefsn landbruksskole med grunnkurs i naturbruk.

Hattfjelldal har rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Statsskog eier 89 % av arealet i kommunen.
Hattfjelldal ligger 75 km fra flyplass, 35 km fra jernbane og E 6. Hovedinnfartsårene til Hattfjelldal er RV 73, som også er en mellomriksvei til Sverige, og Sagaveien fra Sverige.
Nye næringer utvikles i Hattfjelldal, bla annet røyeoppdrett og hjorteoppdrett. Turisme er et av kommunens satsingsområde og flere prosjekter er under arbeid.

 

 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS