Indre Helgeland Regionråd

Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana. Rådet er styre for samarbeidet. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode). 

Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet. Leder- og nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene.

Foruten ordfører og rådmann velges Sølvi Andersen som representant til IHR med Lisbeth Krutnes som vararepresentant.

2017-11-14 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut