Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Incestsenter/SMISO

SMISO: Senter mot incest og seksuelle overgrep

Generelt om tjenesten

Senteret er et tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, uavhengig av kjønn. SMISO er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Senteret er et lavterskeltilbud.

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med SMISO. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. SMISO gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til SMISO.

SMISO driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til SMISO omfatter bl.a.: 

  • Enesamtaler
  • Uformell prat, møtes for å ta en kopp kaffe
  • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker  (bl.a. parsamtaler, nettverkssamtaler) 
  • Selvhjelpsgrupper/støttegrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv  
  • Temakvelder
  • Veiledning

SMISO Nordland
Tlf 75 17 30 50
Tlf 469 36 796
Tlf 469 36 760
Epost / anonym melding

Telefontid
Mandag og onsdag : 10:00 – 15:00
Utenom telefontid: Tlf 800 57 000 Gratis grønt nummer til incestsenteret i Vestfold.

Besøksadresse
Torolvsgate 38656 Mosjøen
Åpningstider:
Mandag og  onsdag: 10:00 – 15:00
 

Målgruppe

  • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep 
  • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Finn nærmeste incestsenter
Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Samarbeidspartnere

Det gis statlig og kommunalt tilskudd til drift av incestsenteret. Incestsenter er ikke en del av kommunens ordinære virksomhet, men det er kommunen som søker om statstilskudd og godkjenner incestsenterets budsjett.

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

Forskrifter

Statstilskudd til incestsentre 2013

Kontaktinformasjon

 
Avdeling:
Sosialavdelingen
Telefon:
75 18 48 00
Epost:
post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
O.T.Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
Rådhuset i Hattfjelldal

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS