Hovedtillitsvalgte i Hattfjelldal kommune

Delta = May Kristin Nordmo

Utdanningsforbundet = Mette Gjørsvik Finseth

Fagforbundet = Håvard Nygård

NITO = Børge Odden 

Naturviterne = Jan Inge Helmersen

Sykepleierforbundet = Torill Sæterstad

Hovedvernombud = Kjell Vidar Norheim

 

2016-10-14 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut