Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Høringsfrist 4. november

Høring-Kommuneplanens samfunnsdel

I hht plan- og bygningslovens § 11-14, sendes forslag til Strategisk kommuneplan for 2019-2030 på høring, og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra og med den 18.09.19. 

Last ned høringsdokumentet her

 

Merknader og innspill sendes Hattfjelldal kommune v/ Rådmannen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS