Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Høring - Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Helgeland krisesenter har tatt initiativ til felles interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Krisesenteret har utarbeidet et forslag til plan som nå legges ut på høring i alle de 8 medlemskommunene. Samarbeidsorganet for krisesenteret, som består av representanter fra alle kommunene, er i utgangspunktet positiv til å utarbeide en interkommunal plan.

En slik handlingsplan er ment å være et verktøy i arbeidet med å forebygge og avdekke vold, samt sikre forsvarlig hjelp og oppfølging til barn og voksne som utsettes for vold i nære relsjoner.

Enkelte av kommunene har handlingsplan mot vold fra tidligere av, mens andre kommuner, bl.a. Hattfjelldal, ikke har en slik plan. 

Dersom det etter høringsrunden fortsatt er grunnlag for å gå videre med en felles handlingsplan, vil planen bli fremmet for politisk behandling i de respektive kommuner. 

En felles interkommunal plan kan kombineres med en konkret tiltaksdel tilpasset den enkelte kommunes størrelse, organisering og tjenesteapparat.

 

Høringsfrist: 1. mars

 

Høringsdokument interkommunal handlingsplan

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS