Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Høring av planprogram for regional vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Nordland og Jan Mayen vannregion

Høring av planprogram og hovedutfordringer

En felles forståelse av hva som er de viktigste utfordringene og prioriteringene i vannregionen er viktig. Dette vil danne et godt grunnlag for videre samarbeid for et godt vannmiljø i Nordland. ​

​Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion, med tilhørende tiltaksprogram, skal oppdateres og justeres for kommende planperiode (2022-2027). Nordland fylkesting vedtok oppstart av dette arbeidet i desember 2018.


Formålet med arbeidet er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene i vannregionen. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og skal lede arbeidet med å oppdatere planen. Fylkesrådet i Nordland legger har lagt forslag til planprogram for regional vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Nordland og Jan Mayen vannregion ut på høring.

I tillegg til en oversikt over hovedutfordringene i Nordland er det laget en oversikt over hovedutfordringene i Ranfjorden vannområde.

Frist for å komme med innspill er 30. juni 2019.

Alle dokument, samt skjema for innspill kan du laste ned på http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/plandokumenter1/planperioden-2022-2027/


Innspill sendes til:
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 Bodø
E-post: post@nfk.no

 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS