Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Hjemmesykepleie

 

Hjemmesykepleie er en behovsprøvd helsetjeneste. Tjenesten er et tilbud til de som har akutt eller kronisk sykdom (somatisk eller psykisk) og /eller funksjonshemming, og som har behov for sykepleie i eget hjem. Det gis hjelp ved kortvarig og langvarig sykdom. Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjenester i kommunen,§§1-3 og 2-1, samt forskrift om kvalitet i omsorgstjenesten.
 
Formål: Hjemmesykepleien har som målsetting at du som bruker skal gjøre det du greier selv for å unngå forverring og være minst mulig avhengig av hjelp. Vi legger tilrette for at du skal kunne bo hjemme lengst mulig.
Du vil som bruker av tjenesten få din primærkontakt som vil være din kontaktperson. På grunn av arbeidsplanlegging må de som mottar hjemmesykepleie være forberedt på å motta hjelp fra forskjellige personer. De som kommer vil være orientert om din situasjon og ditt hjelpebehov.
Når det er vurdert at det er behov for hjelpemidler som f. eks. sykeseng, sengeheis etc. i hjemmet for å ivareta dine behov for hjelp og ansattes behov for å få ivaretatt arbeidsmiljøet, er det en forutsetning at du er villig til at slikt utstyr blir brukt hjemme hos deg.
Hunder må alltid holdes i bånd slik at de ikke sjenerer ansatte i tjeneste.
 
Tjenesten omfatter
  • Du får hjelp etter en individuell faglig vurdering.
  • Tilsyn, råd og veiledning
  • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter slik at du kan bli mest mulig selvhjulpen.
  • Hjelpemiddeltilpasning i samarbeid med fysio- /ergoterapeut
  • Morgen og kveldsstell, av- og påkledning, personlig hygiene
  • Administrering av medikamenter
  • Sårbehandling og prøvetaking for innskrevne brukere som ikke er i bistand til å oppsøke legekontor
  • Hjelp til alvorlig syke og døende
Hjemmesykepleie er vederlagsfritt.
Hjemmesykepleien har base på Hattfjelldal sykeheim og er bemannet aktivt mellom kl 0730- 2200. Hjelp og bistand på natt utføres av egen nattevakt til personer som har innvilgede tjenester fra hjemmesykepleien.
 
Spørsmål eller klager
Har du spørsmål eller klager vedr. hjemmesykepleiens tjenester kan du ta dette opp med din primærkontakt, PRO- leder på telefon 75 18 48 00.
 
Søknadsskjema, klikk her Pleie- og omsorgstjenester
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS