Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Hattfjelldal kommunestyre 2019-2023

Kommunestyret 2019-2023 (002)

Konstituerende kommunestyret er avholdt. Harald Lie ble valgt til ordfører og Wenche Daleng ble valgt til varaordfører.

Formannskapet består av følgende medlemmer:

Senterpartiet: Harald Lie og Wenche Daleng

Hattfjelldal bygdeliste: Morten Bolstad

Arbeiderpartiet: Lisbet Krutnes og Sølvi Andersen

 

Plan- og ressursutvalget består av følgende medlemmer:

Hattfjelldal bygdeliste: Morten Bolstad (leder)

Senterpartiet: Malin Torgersen Lie (nestleder) og Kim Andre H. Schei

Arbeiderpartiet: Frode Johansen og Anja Kastnes

 

Kontakt informasjon til kommunestyrets medlemmer:

SENTERPARTIET

Telefon

e-post adresse

Harald Lie

97510956

harald.haugtun@gmail.com

Wenche Daleng

47614700

wenche.daleng@hattfjelldal-kommune.no

 

Kim Andre Haugan Schei

93267572

kimsch@nfk.no

 

Per-Angel Engdal

41767844

perangel1@hotmail.com

 

Malin Torgersen Lie

92219845

Nus_cha@hotmail.com

 

Vararepresentanter

 

 

 

  1. Hallstein Dalen

97473299

hallstein7k@hotmail.com

 

  1. Johnny Edvard Eide

46879002

 

johnny.eide@avinor.no

 

 

 

Hattfjelldal bygdeliste

Morten Bolstad

47369214

morten@furuheimgaard.no

Vararepresentanter

 

 

  1. Tone Waaler

47881118

waaler.tone@gmail.com

  1. Stine-Ulrikke Tjønna

48152738

stine_ulrikke@hotmail.no

 

 

ARBEIDERPARTIET

Telefon

 

Lisbeth Krutnes

91573958

lisbeth.krutnes@hattfjelldal.kommune.no

Frode Andre Johansen

95849367 

frodeandre3@gmail.com 

Sølvi Andersen

99049415

solvi.andersen60@gmail.com

Torill Sæterstad

93841298

Torill.H@hattfjelldal.kommune.no

Pål Grøvnes

97652232

pal@hattfjelldalmaskin.no

Vararepresentanter

 

 

1.Wiggo Bråten

41568990

wbr@statskog.no

2.Anja Kastnes

99487797

anjakastnes@gmail.com

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS