Gravemelding

Målsettingen med gravemelding er å gjøre det sikkert å grave. Ved å levere gravemelding til alle aktuelle aktører reduseres sannsynligheten for skader - forhåpentligvis til null.

 

Tjenestens innhold

Ved å levere gravemeldingsskjema til Servicetorget i Hattfjelldal kommune vil entreprenøren få videreformidlet og koordinert meldingen til de kommunale instanser:

  • Kommunen som grunneier
  • Kommunen som eier av kommunale veier
  • Kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg
  • Kommunen som oppmålingsmyndighet

Entreprenøren må selv innhente tillatelser fra alle andre aktører som er nevnt i gravemeldingsskjemaet.

Last ned skjema for gravemelding her:   Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan

Det er helt nødvendig at det følger med et tilstrekkelig opplysende og detaljert kart med gravemeldingen.

Henvendelse
Kontakt Servicekontoret på telefon 75 18 48 80.

2014-09-23 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut