Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Fysioterapi

 

Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper av befolkningen for å forbedre og vedlikeholde funksjoner. Virksomheten omfatter helsefremmede og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling, samt habilitering og rehabilitering.
 
Hattfjelldal kommune har både kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Arbeidet fordeles i stor grad slik at fysioterapeutene med driftsavtale betjener den voksne delen av befolkningen og de kommunalt ansatte fysioterapeuten har behandlingsansvaret for barn (0-18 år) og pasienter i sykehjem.
 
Fysioterapeutene som har driftsavtale med kommunen holder til i underetasjen på helsesenteret og de kommunalt ansatte har kontor i hovedetasjen på helsesenteret i Nyborgveien 2. Både de fast ansatte og fysioterapeutene med driftsavtale kan gi behandling i hjemmet ved behov.

Man trenger ikke henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut for å få dekket deler av utgiften(refusjon) til fysioterapi, dette er nytt fra 1 januar 2018. Barn under 16 år og yrkesskadde er fritatt egenandel, andre, uansett diagnose, som benytter seg av tjenester fra fysioterapeutene med driftsavtale må betale en egenandel på 2085 kr for å oppnå frikort.
 
 
Kommunal fysioterapeut

tlf: 75 18 48 93/ 907 19 717

Malin Røyseng

e-post: malin.royseng@hattfjelldal.kommune.no

Det er den kommunale fysioterapeuten som har ansvar for barn og unge under 18 år, og ansvar for sykehjemspasienter.

 

Fysioterapeuter med driftsavtale

tlf: 75 18 48 76

 

Siri Rømo Meldal

tlf privat: 4781 4922

e-post: siri-rmeldal@hotmail.com

 

Jennifer A. Michaelsen

e-post: ja.manuellterapi@gmail.com

 
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS