Forliksråd

Forliksrådet er første instans i det norske rettssystemet. Et forliksråd er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan bestående av tre lekdommere og tre varamedlemmer som velges av kommunestyret i den aktuelle kommunen hvert fjerde år. Det skal være et forliksråd i hver kommune.Forliksrådet behandler kun sivile saker – aldri straffesaker – og det avsier heller aldri dom i saker som det finner for vanskelige eller omfattende; slike saker sendes videre til en høyere rettsinstans, i første omgang tingretten. Det foreligger adgang til å avsi dom i saker som man finner tilstrekkelig opplyst, eller der innklagede part ikke møter.

Politi- og lensmannsetaten overtok sekretariatene for forliksrådene fra kommunene 1. januar 2006, men forliksrådenes medlemmer skal fortsatt velges av kommunestyret og oppnevnes av fylkesmannen.

Medlemmer:
1. Arnfinn Aasen (Leder)
2. Stine Engdal
3. Ivar Reinfjell
 
Varamedlemmer:
1. Liv Flateland Flaa
2. Jørn Tommy Konradsen
3. Wenche Valen

Link til Forliksrådet her   

2017-11-14 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut