Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Søk om folkehelsemidler 2019 - Frist 28.02.19

Folkehelsetilskudd 2019

Hjerte, folkehelsemidler

Søk om folkehelsemidler 2019 – Frist 28.02.19

 

Hattfjelldal kommune er en folkehelsekommune. Folkehelse handler om å ha det bra, om det er kultur, fysisk aktivitet eller trivsel ja så handler det om å ha det bra i Hattfjelldal.

 

Vi har en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelse for perioden 2018-2021.

I den forbindelse får kommunen ca 100.000 kr til fordeling til ulike tiltak som fremmer folkehelse i Hattfjelldal kommune.

De som kan søke er: Hattfjelldal kommunes enheter, frivillige lag, foreninger og andre.

Kompetansehevende tiltak prioriteres.

 

Tiltak eller prosjekter må være innenfor samarbeidavtalens resultatmål (se nedefor). Søknaden skal inneholde:

* Kort beskrivelse av tiltaket

* Hvilket resultatområdet tiltaket eller prosjektet er rettet mot

* Søknadssum og enkelt budsjett

 

Kontakt folkehelsekoordinator Heidrun Vollan tlf: 75184942/ 41567352 for nærmere informasjon. Søknaden merkes med «Tiltaksmidler folkehelse» og sendes på mail til kommunens postmottak eller Heidrun Vollan .

 

Resultatmål:

* Økt kompetanse innen folkehelseperspektivet

* Flerkulturell tilrettelegging i allerede eksisterende tiltak, for å fremme gode levevaner og levekår.

* Helsefremmende barnehager og skoler

* Helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for eldre for å opprettholde god helse og selvstendighet lengst mulig

* Helsefremmende og forebyggende tiltak for funksjonshemmede på alle leveområder, og dermed fremme aktiv sosial- og kulturell deltagelse.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS