Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Folkehelsen i Hattfjelldal

Det skal i år lages en ny fireårsplan for folkehelsen i Hattfjelldal. Hovedhensikten med denne planen er å få kunnskap om den lokale folkehelsen og forankre folkehelsearbeidet som en langsiktig satsning i kommunen.

 

Kommunens visjon er:

 « Å skape gode levevilkår for innbyggere i kommunen bygd på kvalitet, trygghet og trivsel»

 

Hovedmålet med folkehelsearbeidet vil være:

 

  • Ha kontinuerlig oversikt over folkehelseutfordringene i Hattfjelldal kommune
  • Økt fokus på folkehelsearbeidet i kommunen og befolkningen
  • Fremme det tverrsektorielle folkehelsearbeidet
  • Flere leveår med god helse og reduksjon av sosiale helseforskjeller for Hattfjelldal
  • Ha gode anlegg som appellerer til fysisk aktivitet

 

 

Vi ønsker innspill fra dere på gode tiltak som fremmer folkehelse for alle i kommunen innen følgende tema:

* Kosthold og ernæring

* Rus, alkohol og tobakk

* Fysisk aktivitet - anlegg

* Friluftsliv

 

Frist for tilbakemelding 15.09.19

Leveres post@hattfjelldal.kommune.no merket «Folkehelseplan»

Eller pr brev til Hattfjelldal kommune

                               Folkehelsekoordinator

                               Heidrun Vollan

                               Nyborgveien 2

8690 Hattfjelldal

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS