Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Feiring av Samisk nasjonaldag 2019

Flere arrangementer i kommunen

At feiringen av Samisk Nasjonaldag 2019 må betraktes som en suksess, er en forsiktig konklusjon – etter at 110 personer møtte opp på kveldsarrangementet på Fjellfolkets Hus. For å sette dette i perspektiv så er det altså snakk om at 8% av innbyggerne i Hattfjelldal kommune møtte opp for å feire Samisk Nasjonaldag. Dette er en solid rekord som blir enda mer imponerende når det tas med i betraktningen at det tidligere på dagen fant sted en rekke arrangementer – også de med solid deltakelse.

 

Flaggheising   

Dagen startet med flaggheising ved gamle sameskolen nåværende Samisk Kunnskapspark, der ordføreren holdt tale – og samefolkets nasjonalsang ble sunget. Arrangementet var spesielt tilrettelagt for de minste av kommunens innbyggere, men også skoleelever og andre besøkende benyttet anledningen til å delta. Spesielt de minste barna syntes det var stas å feire dagen med boller og kakao. Deltakelsen på flaggheisingen er den største som er notert hittil.

 

Sijti Jarnge 

Etter at flaggheisingen var over inviterte Sijti Jarnge – som kommunens samiske språk og kultursenter, til en feiring av dagen med kaffe og kake. Dette var også en fin anledning for folk som skulle reise med buss til Mosjøen og markeringen av Elsa Laula – til å samles før avreise. Det var mange fra Hattfjelldal som benyttet seg av muligheten til å reise til Mosjøen, og den regionale feiringen av dagen – tilrettelagt av Sijti Jarnge. 

Fra dette arrangementet er det spesielt gledelig å kunne trekke frem landbruksskolens elever, og deres fremtidstro på Hattfjelldal – og iver etter å lære mer om sørsamisk kultur og språk.Kultursenteret.jpg          ordfører.jpg

Kveldsarrangement  

Programmet for feiringen av den Samiske Nasjonaldagen gjorde det mulig for de ivrigste og delta på arrangementer fra morgen til kveld. For på kvelden invitert Hattfjelldal Museum til kveldsarrangement på Fjellfolkets Hus – og her kom det så mange at arrangementet måtte utsettes i ett kvarter for at skyvevegger kunne åpnes og flere stoler settes inn. Når 8% av kommunens innbyggere stiller opp på et kveldsarrangement, i etterkant av at det har vært ulike arrangementer gjennom hele dagen – så er det grunn til å stille spørsmålet om hva som har skjedd. Hvorfor ønsker så mange å delta i feiringen av den Samiske Nasjonaldagen i forhold til deltakelsen tidligere år?

Musikkskolen/Skolekorpset deltok med underholdning, sammen med flere bidrag med joik. Elever fra reindriftsnæringen fortalte om deres erfaring som læringer i næringen, og delte sine fremtidsvisjoner om å jobbe i reindrift. Ansgar Kleven avrundet det hele med å holde et foredrag om samiske stedsnavn i Hattfjelldal – og satte sluttstrek for feiringen med å fremsette påstanden om at Elsa Laula er født i Susendal i Hattfjelldal kommune, stikk i strid med det som tidligere har bli hevdet.

 Kveldarrangement.jpg       Korps.jpg

Samisk forvaltningskommune

Om ikke programmet i seg selv er forklaringen på deltakelsen i feiringen av den Samiske Nasjonaldagen, så ligger kanskje forklaringen i at kommunen har valgt å bli sørsamisk forvaltningskommune, og at dette gjør at innbyggerne blir mer nysgjerrige på hva dette innebærer i praksis, og kanskje også et ønske om å lære mer om sørsamisk kultur og språk. Uansett vil ambisjonsnivået for neste års feiring legges litt høyere enn årets arrangement.

 

For å se video-klipp fra feiringen se:  Faceboo-siden til Sijti Jarnge - Samisk kultur- og utviklingssenter.

 

Fred R. Johansen
Kommunalsjef
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS