Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Valg 2015

Det ble gjort følgende vedtak i kommunestyret 19.09.2018, sak 049/18:

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 er 9. september.  Kommunestyret vedtar at det skal holdes valg i Hattfjelldal krets også søndag 8. september 2019. 

2018-11-19 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut