Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Fastlege

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

I Hattfjelldal har legekontoret fellesliste, det vil si at dersom fastlegen er borte/ikke har ledige timer, så får pasienten time hos en annen lege ved legekontoret.  Fastlegen har koordineringsansvaret for de pasientene som står på listen.  I Hattfjelldal prøver vi at pasienten skal gå til fastlegen sin med sine kroniske sykdommer.

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Pris for tjenesten

Du betaler egenandel.
Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lover

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1c Pasientrettigheter i fastlegeordningen

Forskrifter

Forskrift om fastlegeordning i kommunene
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Praktisk informasjon

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

På http://helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/ kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Der kan du tilmelde deg fastlegen – dersom vedkommende har ledig plass på sin liste.
Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 810 59 500. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

Skjema

Felles innlogging til offentlige tjenester

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling
Avdeling:
Legekontoret
Telefon:
75184870
Epost:
Postadresse:
Helsesenteret, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
Nyborgveien 2, 8690 Hattfjelldal

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS