Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Informasjon fra Nasjonalforeningen Hattfjelldal og Grane Demensforening

Torsdag den19 mars ble Nasjonalforeningen Hattfjelldal og Grane demensforening formelt etablert. Styret består av Hilde Paulsen og Åse A. Arntberg fra Grane kommune, Milfrid A. Nilsen, Solbjørg Hoff, Edel Breivik og Rigmor Eidissen fra Hattfjelldal. 

Under stiftelsesmøtet på Bo- og servicesentret i Hattfjelldal hadde vi besøk av Per - Olof Fure fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen som informerte om det omfattende arbeidet som utføres av Nasjonalforeningens Helselag og Demensforeninger ute i landet. Spesielt interessant var det å høre om de aktiviteter Demensforeninger arrangerer for demente og deres pårørende. Som eksempel kan nevnes samtalegrupper for pårørende, demenscafe, gå-grupper og individuelle aktivitetsvenner for de demente. Mange foreninger gjennomfører også, i samarbeid med det kommunale Demensteamet, pårørendeskoler for å øke kunnskap og forståelse for hvordan det er å leve med demens – både med sykdommen og som pårørende.

Vår kommuneoverlege, Britt B. Petersen, holdt et informativt og engasjerende innlegg om demens. Les videre om demens i faktaruten.

Under kaffepausen, der Ørjedal Sanitetsforening serverte nystekte vafler og kaffe besvarte vi et kort spørreskjema der de oppmøtte kunne gi forslag til hvordan Demensforeningen kan gi støtte til de demente og deres pårørende. Størst var behovet for aktivitetsvenner for de demente og etablering av et Bofellesskap som er anpasset for demenssyke. Tydelig var også behovet for økt kunnskap om demens.

Vi i styret har som ambisjon å invitere til en samtalegruppe under våren. Mer informasjon om dette vil bli anslått på kommunens hjemmeside og gjennom oppslag på butikker og på legekontoret.

Faktarute

  • Demens er en sykdom som rammer flere av hjernens funksjoner.
  • Det er forskjellige typer av demens og Alzheimers er den mest vanlige, ca. 60 % har denne type demens.
  • Demens er en stor folkesykdom, og rundt 70 000 lever i dag med sykdommen i Norge.
  • Noen av de tidlige tegnene er glemskhet, problemer med å finne ord, vanskeligheter med å utføre daglige gjøremål og med orientering, både ute og inne.
  • Mange blir også ustabile i humøret og kan ha perioder med angst og nedstemthet.
  •  Demenssykdommen medfører at det blir vanskeligere å ha omsorg om både seg selv og andre.
  • Demens kan ikke helbredes, men med tidlig og rett behandling kan sykdommen bremses.

Demens er videre en sykdom som gir de pårørende store utfordringer i hverdagen og forskning viser at det er lett å føle seg ensom, maktesløs, redd og nedstemt.

Derfor er kunnskap om sykdommen, tidlig kontakt med kommunens Demensteam og fellesskap med andre i samme situasjon viktige steg å ta. Gjennom pårørendeskoler og/eller samtalegrupper kan man dels få økt kunnskap, tips og råd for å gjøre hverdagen lettere for både den syke og seg selv og mulighet til å få støtte og hjelp fra andre i samme situasjon.

Det er også viktig at så tidlig som mulig få hjelp fra lege som vil utrede og gi behandling som kan bremse sykdommen og milde symptomene.

Om du ønsker å delta i en samtalegruppe eller har spørsmål om demens kan du kontakte Demensteamet eller Demensforeningen.  Vi har taushetsplikt.

 

Følg linken for å finne kontaktinformasjon

https://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/nordland/hattfjelldal-og-grane-demensforening/

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS